Montagevoorwaarden

Inleiding

Deze Montagevoorwaarden zijn van toepassing op montageklussen van hoofdaannemer TechniQ Energy en dienen ter verduidelijking van de omvattende werkzaamheden en verantwoordelijkheden voor de installatiepartner, de opdrachtgever (de klant) en de hoofdaannemer TechniQ Energy.

Coördinatie

TechniQ Energy bevestigd, na afstemming met de installatiepartner, aan de klant wie de opdracht gaat uitvoeren en wanneer. TechniQ Energy wisselt de contactgegevens uit tussen klant en installatiepartner. Indien de montagedatum onverhoopt wijzigt, dient de installatiepartner dit door te geven aan de planningsafdeling van TechniQ Energy.

Verantwoordelijkheden voor de klant

De klant is verantwoordelijk voor:

 • Het passen van de collectoren en/of panelen op het dak volgens het besproken legplan, schakel hiervoor desnoods een deskundig persoon in.
 • Het juist inschatten van de lengte RVS solar slang bij een zonneboiler.
 • Voldoende draagkracht van de constructie (dak, vloer, muur, enz.), bij voorkeur onderbouwd door een verklaring van een deskundige.
 • Voldoende capaciteit van de aansluiting op de nutsvoorzieningen, bij voorkeur onderbouwd door een verklaring van een deskundige.
 • Beton- en steenboringen. (Uitgezonderd voor de AC-bekabeling t.b.v. zonnepanelen van de meterkast naar omvormer)
 • Extra bekabeling in het pand, zoals bijvoorbeeld een ethernet aansluiting of aanleg van een nieuw stopcontact. (Uitgezonderd AC-bekabeling t.b.v. zonnepanelen)
 • Een voorbereide, vrij toegankelijke en opgeruimde werklocatie.
 • Aanwezigheid van de benodigde aansluitpunten < 2m, voor aanvoer, afvoer en stroompunten.
 • Het verzorgen van de ballast; e.e.a. volgens het ballastplan.
 • Soms is er een meldplicht aan de gemeente of een vergunning nodig.

Mochten er onverhoopt toch extra kosten gemaakt moeten worden om e.e.a. aan te passen, dan zijn deze meerprijs-kosten voor rekening van de klant. Dit zal in onderling overleg worden afgestemd en afgetekend op het opleverformulier.

Storingen en lekkages

Het direct helpen van klanten met een probleem staat bij TechniQ Energy hoog in het vaandel. De coördinatie van storingen verloopt via de planningsafdeling van TechniQ Energy. Per issue wordt een ticket aangemaakt in het systeem voor spoedige opvolging. We trachten deze binnen 5 werkdagen af te handelen.

Meerwerk

Meerwerk-uren en eventuele extra aangenomen werkzaamheden moeten in overleg en met akkoord van de klant apart door de installatiepartner in rekening gebracht worden. Deze meerwerk uren en extra materialen dienen vermeld te worden op het door de klant afgetekende opleverformulier.

Alleen door de klant afgetekende zaken kunnen in rekening gebracht worden.

Montagevoorwaarden voor de installatiepartner

Onze installatiepartner ontvangt via de planningsafdeling van TechniQ Energy de beschikbare opdrachtinformatie, te weten:

 • Project informatie, naam klant, adres, woonplaats etc.
 • De gewenste plandatum van de klant (doorgaans over ca. 3-4 weken)
 • Type systeem, het te maken schema en overige beschikbare opdrachtinformatie
 • Omvang levering materialen door TechniQ Energy (componentenoverzicht)
 • Eventueel extra afgesproken afwijking op de Montagevoorwaarden
 • Het beschikbare montagebudget

Overeenkomst van opdracht

Het is aan de installatiepartner om aan de hand van de beschikbare informatie vooraf te beoordelen of het montage budget toereikend is en men de opdracht accepteert als opdracht. Eventueel kan hiervoor een schouw worden uitgevoerd. Bij een niet toereikend budget, dient de uitkomst hiervan te worden onderbouwd middels een gespecificeerde prijsopgave van de kosten.

Indien er een hoogwerker, kraan, ladderlift of andere extra equipment noodzakelijk is om de montage veilig uit te kunnen voeren, dient dit vooraf aangegeven te worden. De meerprijs hiervoor moet vooraf met de klant worden afgestemd. De installatiepartner draagt zorg voor deze equipment.

We ontvangen uiterlijk binnen 1 week na het ontvangen van de projectinformatie de acceptatie en de plandatum voor de opdracht.

Wij adviseren altijd voldoende extra montage materialen beschikbaar te hebben op karwei. Te denken is aan extra glycol, RVS solar slang, DC stekkers, kabels etc. Deze materialen zijn tegen zakelijke tarief ook te bestellen via TechniQ Energy.

Meerwerk

Meerwerk-uren en eventuele extra aangenomen werkzaamheden moeten in overleg en met akkoord van de klant apart door de installatiepartner in rekening gebracht worden. Deze meerwerk uren en extra materialen dienen vermeld te worden op het door de klant afgetekende opleverformulier. Alleen door de klant afgetekende zaken kunnen in rekening gebracht worden.

Montage voorwaarden

De installatiepartner dient voor de aangenomen opdracht te verzorgen:

 • Veilig werken volgens VCA richtlijn.
 • Professioneel verzorgde montage volgens de geldende wetten, normen en richtlijnen.
 • Professionele en vriendelijke communicatie met de klant.
 • Het op- en afbreken van de stelling of ander veilige manier van toegang.
 • De logistiek op de opdrachtlocatie.
 • Installatie volgens de meegeleverde montage-instructies en schema.
 • Inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.
 • Netjes en veegklaar opleveren.
 • Afvoeren van karton, pallet en ander verpakkingsmateriaal.
 • Door de klant laten ondertekenen van het opleverformulier.
 • Een kopie van het door de klant getekende opleverformulier.
 • Foto’s van de installatie (binnen en buiten).
 • 1 jaar montagegarantie.
 • Volledige dekking voor eventuele schades.

Factuur

De factuur van de installatiepartner aan TechniQ Energy wordt doorgaans betaald als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De project referentie moet vermeld zijn op de factuur.
 • Het opleverformulier is ontvangen.
 • De opdrachtfoto`s zijn ontvangen.
 • Er zijn geen storingen bekend.
 • Eventuele restpunten zijn opgelost.
 • De klant wordt na afmelding gereedheid opdracht opgebeld en is 100% tevreden.

Storingen en lekkages

Het direct helpen van klanten met een probleem staat bij TechniQ Energy hoog in het vaandel. De coördinatie van storingen verloopt via de planningsafdeling van TechniQ Energy. Per issue wordt een ticket aangemaakt in het systeem voor spoedige opvolging.

Bij een storing of melding van een lekkage geldt voor de installatiepartner een uiterste responsetijd van maximaal 5 werkdagen na doorgeven van de melding. Als de storing na 5 werkdagen niet is verholpen, zal TechniQ Energy de storing laten verhelpen en ontvangt de installatiepartner hiervoor een factuur.

Indien de storing komt door defect materiaal geleverd door TechniQ Energy, dan mag de installatiepartner zijn uren in rekening brengen bij TechniQ Energy. We hebben hiervoor foto’s ter beoordeling nodig. Foto’s van de niet werkende delen dienen gemaakt te worden bij aankomst ter plekke en na afloop om een goede beoordeling op afstand te kunnen maken. Kapotte materialen ontvangen we graag spoedig retour voor eventuele garantieclaim bij de fabrikant.

Zonneboiler

Levering TechniQ Energy

 • TechniQ Energy levert alle materialen voor het solar glycol-circuit, mengkraan en de inlaatcombinatie (en evt. driewegklep) volgens de componentenlijst.
 • TechniQ Energy levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.
 • Niet inbegrepen in de levering door TechniQ Energy zijn de aansluitmaterialen aan de cv- en tapwater zijde.

De installatiepartner dient te verzorgen:

 • Assemblage en montage van de collector(en) op een plat- of schuin dak. (excl. ballast bij plat dak)
 • Het vullen, goed spoelen en op druk zetten van het glycol solar circuit met een professionele vulpomp.
 • Het plaatsen van het vat op de (verdiepings-) vloer.
 • Levering en maken van een dakdoorvoer en doorvoeren van de RVS solar-slang t.b.v. het solar-circuit.
 • Aansluitmaterialen voor CV, afvoer en water. (max. afstand CV-ketel – vat: 2 meter)
 • Aansluiten op het tapwater-circuit.
 • Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen. (indien van toepassing)
 • Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.
 • Aansluiten op het elektrisch circuit.
 • We adviseren Loctite 55 pakkingsdraad te gebruiken voor de koppelingen.

Veiligheidstip: Sluit het overstort ventiel van de pompgroep aan op een restant stuk RVS slang en hang de slang aan de andere kant in een leeg glycolvat.

Zonnepanelen

Levering TechniQ Energy

 • TechniQ Energy levert de zonnepanelen, de omvormer en de eventuele optimizers en de montage-informatie zoals het legplan en foto`s van de situatie.
 • TechniQ Energy levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.
 • Niet inbegrepen in de levering door TechniQ Energy zijn o.a. DC bekabeling, de werkschakelaar, zekering met aardlekschakelaar, ballast, de AC en IP bekabeling.
 • Inregelen van online monitoring op afstand (na oplevering installatie).

De installatiepartner dient te verzorgen:

 • Montage van de panelen op een plat- of schuin dak.
 • Leveren ballast volgens ballastplan bij een plat dak.
 • Plaatsen van optimizers en registreren van de locatie.
 • DC bekabeling en losse MC4 stekkers.
 • Leveren van de AC bekabeling.
 • Aansluiten DC & AC bekabeling (incl. boren gaten indien nodig)
 • Het plaatsen van een werkschakelaar.
 • Overige benodigde montagematerialen.
 • Plaatsen van de omvormer.
 • Het verbinden van de converter met internet, met onze hulp op afstand.
 • Het plaatsen van extra groep(en) in de meterkast.
 • Het inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.
 • Sticker in de meterkast en bij de werkschakelaar (NEN1010)

Pelletketel

Levering TechniQ Energy

 • TechniQ Energy levert de pelletketel, het rookgaskanaal, en componenten volgens de componentenlijst.
 • TechniQ Energy levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.
 • Niet inbegrepen in de levering door TechniQ Energy zijn de aansluitmaterialen aan het cv-circuit zijde.

De installatiepartner dient te verzorgen:

 • Montage van de pelletketel het rookgaskanaal, een eventueel meegeleverd buffervat en de overige meegeleverde componenten.
 • Het plaatsen van de pelletketel.
 • Maken van een doorvoer t.b.v. het rookgaskanaal.
 • Aansluitmaterialen voor het CV circuit en de afvoer. (max. afstand circuit – pelletketel: 2 meter)
 • Aansluiten op het zonneboiler of tapwater-circuit. (indien van toepassing)
 • Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen.
 • Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.
 • Aansluiten op het elektrisch circuit.
 • Het inregelen en inbedrijfstellen.

Warmtepomp

Levering TechniQ Energy

 • TechniQ Energy levert de warmtepomp, trillingsdempers en componenten volgens de componentenlijst.
 • TechniQ Energy levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.
 • Niet inbegrepen in de levering door TechniQ Energy zijn de aansluitmaterialen aan het cv-circuit en AC zijde.

De installatiepartner dient te verzorgen:

 • Montage van de warmtepomp en de meegeleverde componenten volgens het schema.
 • Levering en maken van een nette doorvoer t.b.v. de AC bekabeling en CV leidingen.
 • Aansluitmaterialen voor CV circuit en afvoer. (max. afstand CV circuit – Warmtepomp: 4 meter)
 • Aansluiten op het zonneboiler of tapwater-circuit. (indien van toepassing)
 • Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen.
 • Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.
 • Aansluiten AC bekabeling.
 • Het maken van extra groep(en) in de meterkast. (alleen indien mee verkocht)
 • Het inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.
 • Het inregelen van het monitoring systeem. (indien van toepassing)